Στη φωτογραφία εικονίζονται η Alessandra Vellucci, Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ενημέρωσης των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη (πρώτη από αριστερά), η Nina Larson, Πρόεδρος του ACANU (τρίτη από αριστερά), o Michael Moeller, Γενικός Διευθυντής του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη (στο κέντρο), o Νίκος Οικονομίδης, Προϊστάμενος του ΓΤΕ Γενεύης (τελευταίος δεξιά) και στελέχη του ACANU.