Κέντρα τύπου

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας μεριμνά, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, για την οργάνωση Κέντρων Τύπου με σκοπό τη διευκόλυνση των εκπροσώπων διεθνών και ελληνικών ΜΜΕ, καθώς και των Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, οι οποίοι καλύπτουν σημαντικά πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά γεγονότα διεθνούς εμβέλειας που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.

Ο συνήθης εξοπλισμός ενός Κέντρου Τύπου είναι ο εξής:

  • Ασύρματο και ενσύρματο δίκτυο για ελεύθερη πρόσβαση στο Internet
  • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
  • Εκτυπωτές, συσκευές fax και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα
  • Τηλεοράσεις
  • Αίθουσα συνεντεύξεων με παροχή υπηρεσιών διερμηνείας
  • Ενημερωτικό υλικό

Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με το μέγεθος του Κέντρου Τύπου, τον χώρο και το γεγονός για το οποίο οργανώνεται. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Προβολής.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
210 909 8327, 210 909 8331
Public.relations2@minpress.gr