Φωτογραφικό Αρχείο

** ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2023): Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του Φωτογραφικού Αρχείου βρίσκεται υπό ενημέρωση το τρέχον διάστημα **

Το Φωτογραφικό Αρχείο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας & Ενημέρωσης προσεγγίζει τις 100.000 φωτογραφίες και συνιστά μια σπάνια επισκόπηση της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Ενημερωτικό φυλλάδιο για το Φωτογραφικό Αρχείο ΓΓΕΕ

Η συλλογή του Φωτογραφικού Αρχείου

Εκτεινόμενη χρονικά από τα τέλη του 19ου αι. μέχρι τις αρχές του 21ου αι., η συλλογή του ΦΑ-ΓΓΕΕ περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό για γεγονότα και πρόσωπα που διαμόρφωσαν την κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική καθημερινότητα της χώρας. Ένα μεγάλο μέρος καλύπτει τις δραστηριότητες της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας, μελών της κυβέρνησης, την εξωτερική πολιτική, τοπικά και κάποτε διεθνή νέα. Με τον τρόπο αυτόν, το αρχείο παρακολουθεί την εκάστοτε κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και παράλληλα καταγράφει σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και αθλητικές εξελίξεις που διαμόρφωσαν τη φυσιογνωμία της χώρας.

Η συλλογή είναι ταξινομημένη χρονολογικά στο μεγαλύτερο μέρος (τέλη 19ου αιώνα μέχρι 2004) ενώ αποτελείται και από επί μέρους θεματικές ενότητες όπως είναι

  • «Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο»
  • «Αναπτυξιακά Έργα»
  • «Κοινωνική Πρόνοια» (π.χ. δίκτυο οικοτροφείων, προσφυγικές κατοικίες, υγειονομικές δομές)»
  • «Πολιτισμός» (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, μνημεία, εκθέματα, εκθέσεις ζωγραφικής και καλλιτεχνικά αφιερώματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, σύγχρονοι εικαστικοί καλλιτέχνες, συναυλίες, παραστάσεις αρχαίου και σύγχρονου θεάτρου, λαϊκός πολιτισμός, θρησκευτική παράδοση)
  • «Τουρισμός»
  • «Αθλητισμός»
  • «Πορτρέτα» (π.χ. πολιτικών, βουλευτών, καλλιτεχνών, επιστημόνων, στρατιωτικών, διοικητικών στελεχών)

Η συλλογή συμπληρώνεται από σεβαστό όγκο λευκωμάτων, αρνητικών φιλμ, φύλλα κοντάκτ, ακόμα και γυάλινες πλάκες, που πέραν του περιεχομένου τους αποτελούν τεκμήρια τα ίδια για την ιστορία της φωτογραφικής πρακτικής.

Η παραγγελία, απόκτηση και διανομή φωτογραφιών -όπως και η λειτουργία του Φωτογραφικού Αρχείου- υπήρξε υπηρεσιακή πρακτική της ΓΓΕΕ για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς τις διαχειριζόταν ακριβώς προκειμένου να τις αξιοποιήσει για την προβολή του κυβερνητικού έργου και της χώρας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Οι φωτογραφίες διοχετεύονταν στα εγχώρια ΜΜΕ, αποστέλλονταν στα κατά τόπους Γραφεία Τύπου και σε άλλες υπηρεσίες, ενώ λάμβαναν τη θέση τους στο υπηρεσιακό αρχείο για λόγους τεκμηρίωσης, χρηστικότητας και αποτύπωσης της ιστορίας του τόπου.

Από διαθέσιμα τεκμήρια του ΦΑ-ΓΓΕΕ έχουν υλοποιηθεί εκθέσεις, αφιερώματα, ημερίδες και εκδόσεις, όπως οι παρακάτω “ΑΘΗΝΑ: τεκμήρια φωτογραφικού αρχείου” και “Θεσσαλονίκη: τεκμήρια φωτογραφικού αρχείου 1900-1980“, οι οποίες είναι εκδόσεις εκτός εμπορίου, διαθέσιμες σε έντυπη μορφή στη Βιβλιοθήκη της ΓΓΕΕ αλλά και ηλεκτρονικά (σύντομα διαθέσιμες).

Επίσκεψη στο Φωτογραφικό Αρχείο ΓΓΕΕ

Το ΦΑ-ΓΓΕΕ εξυπηρετεί τα στελέχη όλων των μονάδων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ερευνητές, δημοσιογράφους, εκπαιδευτικούς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο ή συλλογικό όργανο.

Το ΦΑ-ΓΓΕΕ βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης. Οι ενδιαφερόμενοι, ωστόσο, μπορούν να αναδιφήσουν στο υλικό και να αναζητήσουν αποτυπώσεις και επιπλέον ιστορικές πηγές.

Ωράριο λειτουργίας 
Το Φωτογραφικό Αρχείο δύναται να εξυπηρετεί αιτήματα κοινού 
Δευτέρα έως και Παρασκευή, 9:30 - 14:30.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σημειώνονται τα εξής:

(i) Πριν από την επίσκεψή σας, παρακαλούμε να έχετε ενημερωθεί για τυχόν περιορισμούς που ισχύουν.

(ii) Οι μέρες και ώρες λειτουργίας του ΦΑ-ΓΓΕΕ ενδέχεται να τροποποιούνται εκτάκτως λόγω υπηρεσιακών αναγκών. Για τον λόγο αυτόν, προτείνεται προγραμματισμός της επίσκεψής σας σε συνεννόηση με το αρμόδιο προσωπικό.

(iii) Η πρόσβαση στο Φωτογραφικό Αρχείο ΓΓΕΕ γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να προωθούν το αίτημά τους στο ΦΑ-ΓΓΕΕ με e-mail, συμπληρώνοντας βασικά στοιχεία προς διευκόλυνση της εξέτασης του αιτήματος, καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας

(iv) Η είσοδος στο κτίριο γίνεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ανάλογου εγγράφου.

Επικοινωνία με το Φωτογραφικό Αρχείο

Διεύθυνση: Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, 10163, Καλλιθέα (Κτίριο Α΄, γραφ. 108)
Τηλέφωνο: 210-9098214
e-mail: audiovisualarchives @ media.gov.gr