Κατεβάστε τις εκδόσεις μας

Τίτλος
Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού (ΔΕΣ). 2019, τευχ. 18 (Ιούνιος-Αύγουστος)
1 37 Λήψεις
Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού (ΔΕΣ). 2019, τευχ. 17 (Μάιος)
1 19 Λήψεις
Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού (ΔΕΣ). 2019, τευχ. 16 (Απρίλιος)
1 18 Λήψεις
Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού (ΔΕΣ). 2019, τευχ. 15 (Μάρτιος)
1 9 Λήψεις
Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού (ΔΕΣ). 2019, τευχ. 14 (Φεβρουάριος)
1 11 Λήψεις
Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού (ΔΕΣ). 2019, τευχ. 13 (Ιανουάριος)
1 9 Λήψεις
Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού (ΔΕΣ). 2018, τευχ. 12 (Δεκέμβριος)
1 8 Λήψεις
Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού (ΔΕΣ). 2018, τευχ. 11 (Νοέμβριος)
1 7 Λήψεις
Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού (ΔΕΣ). 2018, τευχ. 10 (Οκτώβριος)
1 9 Λήψεις
Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού (ΔΕΣ). 2018, τευχ. 9 (Σεπτέμβριος)
1 15 Λήψεις
Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού (ΔΕΣ). 2018, τευχ. 6-8 (Ιούνιος-Αύγουστος)
1 15 Λήψεις
Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού (ΔΕΣ). 2018, τευχ. 5 (Μάιος)
1 8 Λήψεις
Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού (ΔΕΣ). 2018, τευχ. 4 (Απρίλιος)
1 9 Λήψεις
Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού (ΔΕΣ). 2018, τευχ. 3 (Μάρτιος)
1 8 Λήψεις
Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού (ΔΕΣ). 2018, τευχ. 2 (Φεβρουάριος)
1 9 Λήψεις
Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού (ΔΕΣ). 2018, τευχ. 1 (Ιανουάριος)
1 9 Λήψεις
Θεσσαλονίκη-Τεκμήρια Φωτογραφικού Αρχείου
1 56 Λήψεις
Ψυχική Ασθένεια & ΜΜΕ
1 32 Λήψεις
Αθήνα-Τεκμήρια Φωτογραφικού Αρχείου
1 76 Λήψεις
ΜΜΕ & Λογοτεχνία: Το παρόν Και Το Μέλλον Μιας Συμπόρευσης
1 37 Λήψεις
Κανόνες Συμπεριφοράς Καθημερινής Επικοινωνίας με Άτομα με Αναπηρία 2009
1 28 Λήψεις
Κανόνες Συμπεριφοράς Καθημερινής Επικοινωνίας με Άτομα με Αναπηρία 2008
1 23 Λήψεις
Greece Unfolds Through GNA Newsletters
1 21 Λήψεις
Η Εφήμερη Πρόκληση. Εφημερίδες: Ιδιαιτερότητες & Προκλήσεις
1 37 Λήψεις
Αναπηρία & ΜΜΕ
1 32 Λήψεις
About Greece
1 37 Λήψεις
About Brand Greece
1 25 Λήψεις
Τα Πρακτικά Της Ημερίδας “Παιδιά Και ΜΜΕ: Οι Ανήλικοι Στον Κόσμο Της Επικοινωνίας”
1 28 Λήψεις
Τα Πρακτικά της Ημερίδας “Γυναίκα και ΜΜΕ”
1 22 Λήψεις