Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΜΜΕ

Υφιστάμενη νομοθεσία και νομολογία επιλεγμένων τομέων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (μέχρι τον Ιανουάριο του 2017).

Στο pdf που μπορείτε να δείτε την νομοθεσία, όλοι οι δεσμοί είναι ενεργοί και οδηγούν προς τα σχετικά κείμενα.