Διαύγεια

Διαύγεια

Στο πλαίσιο των αρχών της διαύγειας, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας δημοσιοποιεί στον επίσημο ιστότοπο της Υπηρεσίας:

  •  τα εγκεκριμένα προγράμματα και απολογιστικές καταστάσεις της διαφημιστικής δαπάνης των δημοσίων φορέων καθώς και τις διαφημιστικές καμπάνιες στην ενότητα Κρατική διαφήμιση.
  •  όλες τις Συμβάσεις της Υπηρεσίας που αφορούν στην προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την υπ’αρ. 4851/22.02.2008 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
  •  όλα τα στοιχεία που αφορούν τις Κρατικές επιχορηγήσεις προς τον Τύπο.
  •  όλα τα στοιχεία που αφορούν την Ταχυδρομική διακίνηση του Τύπου
  •  τα ονόματα των εργαζομένων στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης συνοδευόμενα από τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα όπου υπηρετούν.