E-Pasithea

Η εφαρμογή e-Πασιθέα περιλαμβάνει   ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τα απολογιστικά στοιχεία των διαφημιστικών δαπανών και την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων έγκρισης των προγραμμάτων διαφημιστικής προβολής των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται μετά την περάτωση της υλοποίησης του προγράμματος προβολής, μέχρι την 31η Μαρτίου του επόμενου της περάτωσης έτους,  να αναρτούν τις καταστάσεις που προβλέπονται στην παρ.24 του άρθρου 14 του ν.2328/1995 (Α’159)  στις οποίες αναφέρεται το ύψος των ποσών που διέθεσαν κατά το προηγούμενο έτος για κάθε είδους συμβάσεις παροχής διαφημιστικών και συναφών υπηρεσιών και συμβάσεις μετάδοσης ή καταχώρισης. Τα σχετικά ποσά αναγράφονται αναλυτικά για κάθε οικονομικό φορέα που ανέλαβε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες της  περ.2 του άρθρου 2 του π.δ.261/1997 και δεν αποκλίνουν από τα αναφερόμενα στο εγκεκριμένο πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής.