Βιβλιοθήκη

** ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης βρίσκεται υπό ενημέρωση το τρέχον διάστημα. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να επιβεβαιώνετε τις διαθέσιμες πληροφορίες με το προσωπικό της βιβλιοθήκης **

Η Βιβλιοθήκη της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας & Ενημέρωσης ιδρύθηκε το 1954 και διαθέτει πάνω από 17500 καταγεγραμμένους τόμους βιβλίων και πάνω από 15000 τόμους εφημερίδων.Η Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο -φυσικό πρόσωπο ή συλλογικό όργανο. Λειτουργεί ως δανειστική τόσο για τα στελέχη της ΓΓΕΕ όσο και για συγκεκριμένες κατηγορίες εξωτερικών χρηστών. Για την καταγραφή του υλικού η βιβλιοθήκη χρησιμοποιούσε το πρόγραμμα αυτοματισμού βιβλιοθηκονομικών λειτουργιών ΑΒΕΚΤ 5.6 μέχρι τον Ιούλιο 2022, οπότε ξεκίνησε η υλοποίηση μετάβασης στο ανοικτό λογισμικό Koha. Η διάταξη των δεδομένων που εφαρμόζεται είναι η προβλεπόμενη από τα πρότυπα UNIMARC Bibliographic και UNIMARC Authorities, ενώ η απόδοση των θεματικών κατηγοριών γίνεται σύμφωνα με το Σύστημα Δεκαδικής Ταξινόμησης Dewey (Dewey Decimal Classification).

Επιλέγοντας τον παραπάνω σύνδεσμο, μεταφέρεστε στο περιβάλλον του δημόσιου καταλόγου της βιβλιοθήκης όπου μπορείτε να αναζητήσετε υλικό και να αιτηθείτε τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού για να γίνετε μέλη της βιβλιοθήκης και να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιπλέον υπηρεσίες.

** Το περιβάλλον του δημόσιου καταλόγου είναι υπό διαμόρφωση. Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε δυσλειτουργία, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε. **

Επίσκεψη στη βιβλιοθήκη

Ωράριο λειτουργίας
Η Βιβλιοθήκη και το Αρχείο Εφημερίδων δύνανται να εξυπηρετούν αιτήματα κοινού
Δευτέρα έως και Παρασκευή, 9:30 - 14:30.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σημειώνονται τα εξής:
(i) Πριν από την επίσκεψή σας, παρακαλούμε να έχετε ενημερωθεί για τυχόν περιορισμούς που ισχύουν.

(ii) Οι μέρες και ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης ενδέχεται να τροποποιούνται εκτάκτως λόγω υπηρεσιακών αναγκών. Για τον λόγο αυτόν, προτείνεται προγραμματισμός της επίσκεψής σας σε συνεννόηση με το αρμόδιο προσωπικό.

(iii) Η χρήση του ιστορικού Αρχείου Εφημερίδων γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να προωθούν το αίτημά τους στη βιβλιοθήκη με e-mail, συμπληρώνοντας τους τίτλους των εφημερίδων που επιθυμούν να ερευνήσουν, χρονολογίες (ή συγκεκριμένες ημερομηνίες αν γνωρίζουν), καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας.

(iv) Η είσοδος στο κτίριο γίνεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ανάλογου εγγράφου.

Επικοινωνία με τη βιβλιοθήκη

Διεύθυνση: Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, 10163, Καλλιθέα (Κτίριο Α΄, ισόγειο)
Τηλέφωνα: 210-9098039, -8026
e-mail: library @ media.gov.gr (αιτήματα για βιβλιοθήκη & αρχείο εφημερίδων)

Ο λογαριασμός μας στο Facebook
Ο λογαριασμός μας στο Flickr
Το κανάλι μας στο YouTube

Περισσότερες πληροφορίες για τη βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη εκτείνεται σε δύο επίπεδα. Στο ισόγειο βρίσκεται ο χώρος υποδοχής, το αναγνωστήριο, οι υπολογιστές για το κοινό, η συλλογή του βιβλιακού υλικού, οι τρέχουσες εφημερίδες για διάστημα δύο μηνών από την κυκλοφορία τους καθώς και δύο βοηθητικοί χώροι.

Οι τομείς που καλύπτει η συλλογή βιβλιακού υλικού είναι: ΜΜΕ, Δημόσια Διοίκηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνείς σχέσεις, Πολιτικές & Κοινωνικές επιστήμες, Δίκαιο, Λογοτεχνία, Ιστορία, Παιδεία, Πολιτισμός, Θρησκεία, Λαογραφία κ.α. Υπάρχουν αρκετές εκδόσεις των αρχών του 20ου αι. αλλά και πολύ παλαιότερες.

Στο υπόγειο φιλοξενείται το Έντυπο Αρχείο Εφημερίδων (δεμένων σε τόμους) στα δύο, ειδικά διαμορφωμένα με κινητά ράφια, βιβλιοστάσια. Το αρχείο καλύπτει τη χρονική περίοδο από το 1902 έως και σήμερα και περιλαμβάνει πάνω από 275 τίτλους, μεταξύ των οποίων υπάρχουν εφημερίδες Αθηναϊκού και Περιφερειακού Τύπου, Ελληνικού Τύπου του Εξωτερικού και Ξένου Τύπου.

Στις περιπτώσεις που το επιτρέπει η κατάσταση του υλικού, υπάρχει δυνατότητα παραγωγής φωτοαντιγράφων ή σάρωσης, με εξαίρεση τους δεμένους τόμους του έντυπου αρχείου των εφημερίδων. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να γίνει μόνο φωτογράφιση με εξοπλισμό που φέρει ο επισκέπτης, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση scanner χειρός. Επισημαίνουμε ότι για χρήση του αρχείου εφημερίδων, λόγω των ειδικών συνθηκών αποθήκευσης και πρόσβασης, και με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, είναι αναγκαία η εκ των προτέρων επικοινωνία με το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Σημειώνουμε ότι για κάθε χρήστη του αρχείου εφημερίδων εκδίδεται από τη βιβλιοθήκη το «Δελτίο χρήστη αρχείου εφημερίδων» (άπαξ και δωρεάν), το οποίο φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη και συμπληρώνεται σε κάθε επίσκεψη του χρήστη.

Επισημαίνεται πως οι υπηρεσίες παρέχονται από τη Βιβλιοθήκη σύμφωνα με τον ΚΩΔΙΚΑ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΑΔΑ: ΨΚΘΨ46ΜΤΛ6-ΤΦΣ). Για περισσότερες πληροφορίες βλ. σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών [τελευταία ενημέρωση: Ιούλιος 2022].

IFLA Government Libraries Section

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες / Nancy Bolt και Suzanne Burge∙ μτφρ. Μαρία Μονόπωλη (Τράπεζα της Ελλάδος) και Άννα Μάστορα (Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας). – Χάγη: IFLA, 2014. – 74 σ.: 30 εκ. – (IFLA Professional Reports: 106)

Special Libraries Association — Government Information Division

Chartered Institute of Library and Information Professionals — Government Information Group

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Κεντρική Βιβλιοθήκη

International Coalition on Newspapers (ICON)

Europeana Newspapers – A Gateway to European Newspapers Online

Chronicling America: historic American newspapers

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων & Περιοδικού Τύπου

Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων

Libraries, Development and the United Nations 2030 Agenda

Πρόσβαση και ευκαιρία για όλους: πώς οι βιβλιοθήκες συμβάλλουν στην Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών [pdf – Έκθεση στα Ελληνικά]

Οι βιβλιοθήκες μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη ολόκληρης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ [pdf – Φυλλάδιο στα Ελληνικά]