Δευτέρα, 02/08/2021

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου προορίζεται για τη γενικότερη πληροφόρηση σχετικά με τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας υπό τους κάτωθι όρους χρήσης. Ο χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους και να προβεί σε χρήση του διαδικτυακού τόπου μόνο εφόσον αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα  τους όρους αυτούς. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο συνιστά έμπρακτη, πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων χρήσης.

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, εκτός αν υπάρχει ένδειξη για υλικό που αποτελεί διανοητική ιδιοκτησία τρίτων. Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου προστατεύεται από τις σχετικές  διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Ουδεμία εμπορική χρήση και εν γένει εκμετάλλευση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος διαδικτυακού τόπου επιτρέπεται, ενώ σε περίπτωση επιτρεπτής αναπαραγωγής του περιεχομένου του θα πρέπει να μνημονεύεται η προέλευσή του.

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στον παρόντα διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς, αληθείς και επικαιροποιημένες. Επίσης, παρέχει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες στο διαδικτυακό τόπο «ως έχουν». Σε καμία περίπτωση η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής, φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (π.χ. δεσμούς, υπερσυνδέσμους) που παραπέμπουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μόνο προς πληροφόρηση. Οι τρίτοι δικαιούχοι και κατά νόμο υπεύθυνοι για τους διαδικτυακούς αυτούς τόπους έχουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους. Ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους με δική του ευθύνη.

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα επιζήμια παρόμοια στοιχεία. Επίσης, δεν εγγυάται ότι ο παρών διαδικτυακός τόπος ή κάθε άλλος σχετικός με αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων τίθενται αυτά στη διάθεση των χρηστών δεν περιέχουν ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό και δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου,  των υπηρεσιών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

Όλα τα δεδομένα που λαμβάνει η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τα οποία συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση των χρηστών υπόκεινται στο νομικό πλαίσιο που διέπει την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookiesγια να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη. Εάν ο χρήστης  δεν επιθυμεί να αποδεχθεί τα cookies, μπορεί να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις στις επιλογές ασφαλείας του προγράμματος που χρησιμοποιεί για περιήγηση στον ιστό.

Twitter

Στον διαδικτυακό τόπο εμφανίζεται ο επίσημος λογαριασμός Twitter της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας @MediaGovGr.

Η ομάδα διαχείρισης διαβάζει όλες τις απαντήσεις και τα ιδιωτικά μηνύματα που λαμβάνει και τα διαχειρίζεται κατά περίπτωση. Τα θέματα που ανακύπτουν προωθούνται στους αρμόδιους, ανάλογα με τη θεματολογία τους. Η ομάδα διαχείρισης δεν συμμετέχει σε συζητήσεις για θέματα που παραβιάζουν τους όρους, όπως αυτοί καθορίζονται στην πολιτική σχολιασμού του λογαριασμού:

Οι χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τα σχόλια που υποβάλλουν, τα οποία είναι δημόσια. Όλες οι απόψεις είναι σεβαστές, ωστόσο η ομάδα διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει σχόλια τα οποία:

  • εμπεριέχουν προσωπικές πληροφορίες
  • είναι προσβλητικά ή/και δυσφημιστικά
  • δεν αποστέλλονται από μεμονωμένο χρήστη (spam)
  • είναι ακατανόητα, εμφανώς άσχετα με το θέμα ή σχόλια για τα οποία οι χειριστές του @MediaGovGr κρίνουν ότι δε συμβάλλουν στη φυσιολογική ροή της συζήτησης.

Ο λογαριασμός @MediaGovGr της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας όπως και οι λογαριασμοί των ξενόγλωσσων δελτίων της υπηρεσίας καθώς και των Γραφείων Τύπου Εξωτερικού διέπονται από τους όρους χρήσης του Twitter.

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να προσθέτει και να μεταβάλλει, εν όλω ή εν μέρει, το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τους όρους χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, κατ’ απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού αυτού τόπου.

X