Τρέχων Άρθρο
Τροπολογία του ΥΨΗΠΤΕ για το ΑΠΕ-ΜΠΕ (video)

Τροπολογία του ΥΨΗΠΤΕ για το ΑΠΕ-ΜΠΕ (video)

Τροπολογία για το ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ κατέθεσε σήμερα ο υφυπουργός ΨΗΠΤΕ, Λευτέρης Κρέτσος.

Ακολουθεί το κείμενος της ομιλίας του υφυπουργού

Με την παρούσα ρύθμιση επιδιώκεται η αντιμετώπιση του ζητήματος των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο με συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών.

Όπως ήδη γνωρίζετε, η εταιρεία Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, που λειτουργεί με τη σημερινή του μορφή από το 2008, επιτελεί για πάνω από έναν αιώνα ένα σημαντικό εθνικό έργο και μάλιστα με διπλή διάσταση.

Από τη μία αποτελεί τον κύριο πάροχο ειδήσεων των ελληνικών μέσων ενημέρωσης και κυρίως στο χώρο του διαδικτύου. Και από την άλλη αποτελεί τον κύριο πάροχο ειδήσεων των διεθνών μέσων ενημέρωσης για όσα συμβαίνουν στη χώρα μας.

Τα τελευταία χρόνια, το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο διευρύνει τις υπηρεσίες του όπως κάνουν όλα τα σοβαρά ειδησεογραφικά πρακτορεία στο εξωτερικό και εκπληρώνει στο ακέραιο τους σκοπούς του αλλά υπό αντίξοες συνθήκες, κυρίως λόγω έλλειψης ανθρωπίνου δυναμικού και ειδικότερα δημοσιογράφων και ανταποκριτών.

Καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είναι δύσκολο, ότι το  Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, για να μπορέσει να συνεχίσει και να ενισχύσει τη σωστή  του λειτουργία, για να εκπληρώσει τους στόχους του, για να διεκπεραιώνει ορθά το έργο του θα πρέπει να λύσει τα θέματα της υποστελέχωσης καθώς υποφέρει από τη συνεχή μείωση του προσωπικού του λόγω συνταξιοδοτήσεων ή αποχωρήσεων. Ενδεικτικά αναφέρω ότι από το 2010 μέχρι σήμερα έχει χάσει 134 εργαζόμενους αορίστου χρόνου.

Έτσι σήμερα στην εταιρεία, πέραν του προσωπικού που απασχολείται με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου  απασχολείται και ένας αριθμός δημοσιογράφων -ελεύθερων επαγγελματιών, συνολικά 58, οι οποίοι όμως καλύπτουν καίριες θέσεις και είναι σημαντικοί για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

Είναι λοιπόν άμεση ανάγκη να αντιμετωπισθεί το ζήτημα της έλλειψης του ανθρωπίνου δυναμικού και ιδίως των δημοσιογράφων και μάλιστα σε μόνιμη βάση, ιδιαίτερα αφού το ΑΠΕ-ΜΠΕ είναι ένας οργανισμός συνεχούς λειτουργίας, ώστε να καλύπτονται συνεχώς οι ανάγκες του.

Η προτεινόμενη τροπολογία, χωρίς να δημιουργεί υπέρμετρο δημοσιονομικό κόστος στον προϋπολογισμό του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα αλλά και παράλληλα θα επιτύχει και κάτι άλλο.: Την ενίσχυση της σταθερής απασχόλησης και της ίσης μεταχείρισης των δημοσιογράφων που απασχολούνται στον ίδιο φορέα, ώστε να μην δημιουργούνται εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων.

 

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr