Τρέχων Άρθρο
Συνταγματικός ο νόμος Παππά

Συνταγματικός ο νόμος Παππά

Δήλωση υφυπουργού ΨΗΠΤΕ, κ. Λευτέρη Κρέτσου με αφορμή την δημοσίευση των αποφάσεων του ΣτΕ, με τις οποίες απορρίφθηκαν οι αιτήσεις των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών:

«Δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις του ΣτΕ, με τις οποίες απορρίφθηκαν στο σύνολο τους οι αιτήσεις των τηλεοπτικών σταθμών κατά των αποφάσεων του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκου Παππά, με τις οποίες καθοριζόταν ο αριθμός των τηλεοπτικών αδειών εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου σε επτά (7) και η τιμή εκκίνησης της κάθε άδειας σε 35.000.000€, καθώς και κατά της υπ’ αρ. 1/2017 προκήρυξης του ΕΣΡ για τη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού.

Τα ιδιωτικά κανάλια λειτουργούν πλέον κατέχοντας άδεια την οποία απέκτησαν αφού εκπλήρωσαν όλες τις παραμέτρους που έθετε η διαγωνιστική διαδικασία.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε τηλεοπτικός σταθμός οφείλει να καταβάλει το τίμημα των 35 εκατ. Ευρώ (ήδη καταβλήθηκε η πρώτη δόση), να διατηρεί 400 θέσεις εργασίας κατ’ ελάχιστο, να λειτουργεί σε σύγχρονες τεχνολογικές εγκαταστάσεις και, βεβαίως, να παράγει πρωτότυπο, ποιοτικό και ανταγωνιστικό πρόγραμμα, όπως προβλέπει η πάρα πολύ αυστηρή νομοθεσία.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας επιβεβαίωσε με τον πιο σαφή και πανηγυρικό τρόπο τη νομιμότητα, συνταγματικότητα και ορθότητα της διαδικασίας αδειοδότησης, όπως αυτή προβλέπεται  στο νόμο 4339/2015, καθώς έκρινε ότι:

  • Η συνταγματική  εγγύηση  του  άμεσου  ελέγχου  των  τηλεοπτικών  σταθμών  από  το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  τηρήθηκε  με  την  εκ  μέρους  του  διατύπωση  της  σύμφωνης  γνώμης  για  τον  καθορισμό  της  τιμής  εκκίνησης  (και  του  αριθμού  των  αδειών)  και  τη  διενέργεια  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  για  την  αδειοδότηση.
  • Οι αριθμητικά  περιορισμένες  διοικητικές  άδειες  παρέχουν  στους  κατόχους  τους  τη  δυνατότητα  να  αποκομίζουν  σημαντικά  ωφελήματα (κοινωνικής, πολιτιστικής  και  οικονομικής  φύσεως)  και  να  βρίσκονται  σε  πλεονεκτική  θέση  έναντι  άλλων  επιχειρηματιών  οι  οποίοι  δεν  είναι  κάτοχοι  της  απαιτούμενης  σχετικής  άδειας.
  • Το τίμημα  προσδιορίστηκε  με  αντικειμενικά  και  πρόσφορα  κριτήρια  αναλόγως  των  οικονομικών  και  τεχνολογικών  δεδομένων.
  • Η καταβολή  του  τιμήματος  της  άδειας  διαφοροποιείται  από  την  προβλεπόμενη  καταβολή  του  ανταλλάγματος  προς  τη  DIGEA  για  την  παροχή  υπηρεσιών  πολυπλεξίας, μεταφοράς και  διανομής  ψηφιακού  σήματος.
  • Η καταβολή  του  τιμήματος  δεν  αποτελεί  τη  μόνη  προϋπόθεση  για  τη  χορήγηση  της  σχετικής  διοικητικής  άδειας  αφού  απαιτείται  από  το  νόμο  (και  την  προκήρυξη)  να  πληρούνται  και  άλλες  προϋποθέσεις , οι  οποίες  επίσης  αποσκοπούν  να  διασφαλίσουν  την  εκπλήρωση  των  κατά  το  Σύνταγμα  σκοπών  δημοσίου  συμφέροντος  (αντικειμενικότητα,  αμεροληψία  και   πολυφωνία   ραδιοτηλεοπτικών  μέσων)  και  ανάγονται  σε  κριτήρια  ποιοτικά.
  • Το σύστημα  αδειοδότησης  των  τηλεοπτικών  σταθμών, όπως  εισήχθη  με  το  ν.  4339/2015  δεν  αντιβαίνει  στο άρθρο  10  της  ΕΣΔΑ.
  • Είναι αντικειμενικά  και  πρόσφορα  στοιχεία  για  τον  καθορισμό  της  τιμής  εκκίνησης  τα  πραγματικά  δεδομένα  που  σχετίζονται  με  το  προσφερθέν  τίμημα  των  πλειοδοτών  στη  δημοπρασία  για  τη  χορήγηση  4  αντίστοιχων  αδειών  κατόπιν  της  1/2016  προκήρυξης  του  Υπουργού  Επικρατείας, αφού  τα  ποσά  αυτά  απηχούν  την  εκτίμηση  των  ίδιων  των  τηλεοπτικών  επιχειρήσεων  για  την  οικονομική  αξία  των  εν  λόγω  αδειών.

Η τελική δικαίωση του νόμου 4339/2015 από το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι δικαίωση των πολιτών που στήριξαν την κυβέρνηση και την προσπάθεια αυτή, είναι δικαίωση της επιμονής στην τήρηση του Συντάγματος και των νόμων και της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη.

Η δικαίωση είναι πρώτα και κύρια δικαίωση της δημοκρατίας αλλά και του κάθε πολίτη ξεχωριστά, ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο.

Ένας μεγάλος κύκλος που περιείχε επιθέσεις, κατηγορίες, ύβρεις κλείνει δικαιώνοντας πανηγυρικά την Κυβέρνηση.

Ο δρόμος είναι πλέον ανοιχτός και για την αδειοδότηση των περιφερειακών και θεματικών καναλιών».

 

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr