Συμμετοχή της Ελλάδας στην 63η Σύνοδο του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Γυναικών

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας Νέας Υόρκης