Τρέχων Άρθρο
Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, από το ΕΤΕΑΝ και για την οπτικοακουστική παραγωγή

Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, από το ΕΤΕΑΝ και για την οπτικοακουστική παραγωγή

Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΤΕΑΝ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το εργαλείο αφορά και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οπτικοακουστικής παραγωγής.

Το νέο εργαλείο, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ είναι συνολικού κεφαλαίου χορηγήσεων 915 εκ. ευρώ και δίνει πρόσβαση σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις  σε επιχειρηματικά δάνεια με ευνοϊκό επιτόκιο, καθώς το 40% το πληρώνει το ΕΤΕΑΝ.

Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:

  1. Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης)
  • ύψος δανείου από €10.000 έως €500.000
  • διάρκεια αποπληρωμής έως 60 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες
  1.  Δάνεια επενδυτικού σκοπού
  • ύψος δανείου από € 25.000 έως € 1.500.000
  • διάρκεια αποπληρωμής από 5 έως 10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 έτη

Η υποβολή αιτημάτων δανειοδότησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις γίνεται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.ependyseis.gr/mis και ακολούθως υποχρεούνται να υποβάλλουν το φυσικό φάκελο σε υποκατάστημα μίας εκ των συνεργαζόμενων τραπεζών.

Συνεργαζόμενες Τράπεζες:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA BANK, EFG EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr