Τρέχων Άρθρο
Σύντομος Οδηγός Πρόσβασης σε Χρηματοδότηση από την Ε.Ε.

Σύντομος Οδηγός Πρόσβασης σε Χρηματοδότηση από την Ε.Ε.

Ο Οδηγός Πρόσβασης σε Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2027 (Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο), καθώς και του προσωρινού Μέσου Next Generation EU, το οποίο δημιουργήθηκε για την προώθηση της ανάκαμψης της Ένωσης από την πανδημία του κορωνοϊού. Για τη διευκόλυνση της αναζήτησης, τα διάφορα Μέσα και Ταμεία αναφέρονται ανά τομέα και συνοδεύονται από σύντομη περιγραφή των χρηματοδοτικών ευκαιριών τις οποίες προσφέρουν.

Ανάλογα με τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και τις προτεραιότητες της δράσης ή του έργου για το οποίο αναζητείται χρηματοδότηση, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι, μέσω του Οδηγού, να αναζητήσουν μια πρώτη πληροφόρηση για τα κατάλληλα Χρηματοδοτικά Μέσα της ΕΕ. Λεπτομερέστερη ενημέρωση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του κάθε Μέσου. Δεδομένου όμως ότι, σε τακτική βάση, δημοσιεύονται πολλές προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση, είναι σημαντικό να γίνεται από τους ενδιαφερόμενους,  συχνή αναζήτηση για τον εντοπισμό τέτοιων ευκαιριών και να παρακολουθούνται οι εθνικοί και ενωσιακοί ιστότοποι, οι οποίοι παρέχουν σχετικές πληροφορίες.

Μπορείτε να δείτε τον Σύντομο Οδηγό Πρόσβασης εδώ 

 

Πηγή: Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr