Τρέχων Άρθρο
Υποβολή αιτήσεων στο Μητρώο Έντυπου Τύπου, στο Υπομητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου και στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου από τις 10 έως τις 17 Ιουλίου

Υποβολή αιτήσεων στο Μητρώο Έντυπου Τύπου, στο Υπομητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου και στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου από τις 10 έως τις 17 Ιουλίου

Υποβολή αιτήσεων στο Μητρώο Έντυπου Τύπου, στο Υπομητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου και στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου από τις 10 έως τις 17 Ιουλίου

Επιχειρήσεις έντυπου Τύπου, οι οποίες δενέχουν αιτηθεί να πιστοποιηθούν ή να ανανεώσουν τηνεγγραφή τους στο Μ.Ε.Τ. ή στο υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού Τύπου έως τις 22 Απριλίου 2024 ή η αίτησή τους απορρίφθηκε, δύνανται, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 για την εγγραφή τουςστο Μ.Ε.Τ. ή του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) για την εγγραφή τους στο υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού Τύπου, να υποβάλλουν αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους, από τις 10 έως τις 17 Ιουλίου 2024.
Επιχειρήσεις ηλεκτρονικού Τύπου που δεν έχουν αιτηθεί να πιστοποιηθούν στο Μ.Η.Τ. έως τις 29 Απριλίου 2024 ή η αίτησή τους απορρίφθηκε, δύνανται, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10, να υποβάλλουν αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την εγγραφή τους σε αυτό από τις 10 έως τις 17 Ιουλίου 2024.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr