Τρέχων Άρθρο
Καταχώριση ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων στο ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου

Καταχώριση ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων στο ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Δημοσιεύτηκε η απόφαση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μ.Μ.Ε. της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης σχετικά με την καταχώριση των ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του άρθρου 2 του ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α’68), όπως ισχύει. Τα περιφερειακά και τοπικά ΜΜΕ που εντάχθηκαν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και αναφέρονται στην απόφαση μπορούν αν ακολουθήσουν το σύνδεσμο
https://e-efimeris.mindigital.gr

Δείτε εδώ το PDF της απόφασης

ηλεκτρονικο μητρωο

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr