Τρέχων Άρθρο
ΚΥΑ Ε/1137/02-11-2023 του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Β’ 6296)

ΚΥΑ Ε/1137/02-11-2023 του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Β’ 6296)

«ΚΥΑ Ε/1137/02-11-2023 του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Β’ 6296)». Εκ νέου υποβολή ΥΔ περί σώρευσης στο Πρόγραμμα ενίσχυσης De minimis των επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού τύπου από τις 03 έως τις 08 Νοεμβρίου τ.ε.

 

FEK-2023-Tefxos B-06296-downloaded -03_11_2023-1

 

 

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr