Τρέχων Άρθρο
Δελτίο Τύπου για την έκδοση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου

Δελτίο Τύπου για την έκδοση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου συμβάλλει στην αντικειμενική και διαφανή διαδικασία καθορισμού των εφημερίδων που μπορούν να καταχωρούν κρατικές δημοσιεύσεις.

Την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020, εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.3548/2007, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4487/2017 και ισχύει, η απόφαση καταχώρισης περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου για το έτος 2020.

Πρόκειται για 224 εφημερίδες, από τις οποίες οι 110 είναι ημερήσιες (102 περιφερειακές και 8 τοπικές) και οι 114 είναι εβδομαδιαίες (100 περιφερειακές και 14 τοπικές).

Η σχετική απόφαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, όπως και στην πλατφόρμα e-efimeris.

(Δείτε την απόφαση εδώ)

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr