Τρέχων Άρθρο
Υποβολή αιτήσεων στο Μητρώο ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) από 8 έως 18 Απριλίου 2024

Υποβολή αιτήσεων στο Μητρώο ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) από 8 έως 18 Απριλίου 2024

Υποβολή αιτήσεων στο Μητρώο ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) από 8 έως 18 Απριλίου 2024

Αιτήσεις στο ηλεκτρονικό Μητρώο ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) από τις 8 έως τις 18 Απριλίου 2024 δύνανται να υποβάλλουν:

Α) όσες επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά για την εγγραφή της ιστοσελίδας τους στο ηλεκτρονικό Μητρώο ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.)

Β) όσες επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου έχουν απορριφθεί για την εγγραφή της ιστοσελίδας τους στο ηλεκτρονικό Μητρώο ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) με απόφαση της Δ/νσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr