Τρέχων Άρθρο
Μνημόνιο συνεργασίας για την επικοινωνιακή διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων

Μνημόνιο συνεργασίας για την επικοινωνιακή διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με σκοπό τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, την καταγραφή των αναγκών ενημέρωσης των εκπροσώπων των ΜΜΕ, την εκπόνηση σχεδίων και την διατύπωση προτάσεων όσον αφορά την επικοινωνιακή διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων, προχώρησαν την Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018, η Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, της Σχολής  Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η Ειδική Γραμματέας Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων κ. Φωτεινή Παντιώρα και ο Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ κ. Γεώργιος Πλειός.

Στο μνημόνιο συνεργασίας προβλέπεται η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση δράσεων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκθέσεων, μελετών και προτάσεων στους τομείς δραστηριότητας της Ειδικής Γραμματείας Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν επίσης να προχωρήσουν από κοινού στην πραγματοποίηση δραστηριοτήτων όπως έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, συνέδρια, σεμινάρια, εκδηλώσεις, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των ΜΜΕ.

Μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας η Ειδική Γραμματέας, κα Φωτεινή Παντιώρα δήλωσε: «Η συνεργασία μας με το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, στόχο έχει την προώθηση και αξιοποίηση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων. Η συμβολή της πανεπιστημιακής κοινότητας είναι εξόχως σημαντική, στην ενίσχυση της αποστολή της Ειδικής Γραμματείας, την πληρέστερη και με εγκυρότητα ενημέρωση της κοινής γνώμης  σε περιόδους εκτάκτων γεγονότων».

Ο πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ,  κ. Γ. Πλειός ανέφερε: «Με την Ειδική Γραμματέα Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων κ. Φωτεινή Παντιώρα, υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας για παροχή εκ μέρους μας, τεχνογνωσίας στην οργάνωση της επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων καθώς επίσης και για την αξιοποίηση των δραστηριοτήτων της Ειδικής Γραμματείας στο ερευνητικό και διδακτικό έργο του Τμήματος και εν γένει στην προετοιμασία των φοιτητών. Επίσης από την πλευρά μας, ως ακαδημαϊκή μονάδα θα συνδράμουμε το έργο της Ειδικής Γραμματείας για την πληρέστερη ενημέρωση των ελληνικών και διεθνών ΜΜΕ καθώς και της ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης σε περιπτώσεις μεγάλων φυσικών καταστροφών και άλλων συναφών κρίσεων».

 

 

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr