Τρέχων Άρθρο
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (7/6/2022)

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (7/6/2022)

  • Μνημόνιο συνεργασίας για τη διασφάλιση της προστασίας, της ασφάλειας και της ενίσχυσης της θέσης των δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης, υπογράφηκε με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης και τη συμμετοχή πέντε συναρμόδιων Υπουργείων.

 

Το Μνημόνιο προβλέπει ένα πλαίσιο συνεργειών, που θα ενισχύσει τη θέση των δημοσιογράφων και των άλλων επαγγελματιών της ενημέρωσης και εντάσσεται σε μια σειρά δράσεων που σχεδιάζει η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και υλοποιεί η Κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας, που συνυπέγραψαν στις 23 Μαΐου η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, η Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Εξωτερικών, προβλέπεται ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας και ενεργειών που περιλαμβάνει:

α.         νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες σχετικά με τη διασφάλιση της προστασίας, της ασφάλειας και της ενίσχυσης της θέσης των δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών των Μέσων Ενημέρωσης και την περαιτέρω προώθηση και προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και της πολυφωνίας στα μέσα ενημέρωσης.

β.         σχεδιασμό, εποπτεία και αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου εθνικής εφαρμογής των Συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Συστάσεων και των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών για την ασφάλεια των δημοσιογράφων.

γ.         διαπίστωση των αναγκών και προσδιορισμό των προτεραιοτήτων για πρόληψη, προστασία και συντονισμό της χάραξης πολιτικών καθώς και την προώθηση της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης (επαγγελματικών και κοινωνικών ομάδων γύρω από τα θέματα αυτά).

δ.         ενίσχυση  της θέσης των γυναικών δημοσιογράφων και εκείνων που καλύπτουν θέματα ισότητας.

ε.         τεκμηρίωση και εξειδίκευση πολιτικών και δράσεων, με γνώμονα την ασφάλεια στο Διαδίκτυο και την ψηφιακή κατάρτιση και ενδυνάμωση των δημοσιογράφων.

στ.       σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης για την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε όλα τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την προστασία των δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών μέσων ενημέρωσης.

ζ.          ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης για τους κινδύνους που δημιουργούν οι επιθέσεις κατά δημοσιογράφων για την ομαλή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

η.         σχεδιασμό προτάσεων σχετικά με τη διασφάλιση της προστασίας, της ασφάλειας και της ενίσχυσης της θέσης των δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών ενημέρωσης.

Το υπογραφέν Μνημόνιο, το οποίο είναι η πρώτη από μια σειρά δράσεων –  ευθυγραμμισμένες με τη σχετική Σύσταση (ΕΕ) 2021/1534 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης – που σχεδιάζει η χώρα μας, προβλέπει τη συγκρότηση Ομάδας Συντονισμού (Task Force), στην οποία αναμένεται να προσκληθούν τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να συμμετάσχουν (εκτός των εκπροσώπων των έξι συνυπογραφόντων) εκπρόσωποι φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των ενώσεων των δημοσιογράφων, των ενώσεων άλλων επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης, κά.

Για την υπογραφή του ανωτέρω Μνημονίου Συνεργασίας ενημερώθηκε η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Επίτροπος Αξιών και Διαφάνειας, κ.  Věra Jourová, η οποία υποδέχτηκε με θερμά σχόλια την πρωτοβουλία.

Το Μνημόνιο παρουσιάστηκε επίσης από τη χώρα μας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και τα 46 κράτη μέλη του, στο Στρασβούργο, το διήμερο (01-02/06), όπου πραγματοποιήθηκε η 21η Συνάντηση της CDMSI (Διευθύνουσα Επιτροπή για τα Μέσα Ενημέρωσης και την Κοινωνία της Πληροφορίας/Steering Committee on Media and Information Society), αφήνοντας θετικό αντίκτυπο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες κατά την παρουσίασή του. Μάλιστα, η Γραμματεία της CDMSI ζήτησε από την Ελλάδα την αποστολή λεπτομερειών για την πρωτοβουλία, ώστε να τη διαμοιράσει σε εταίρους της στην Ευρώπη ως καλή πρακτική.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΜΑΤΗΣΟ Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, κ. Δημήτρης Γαλαμάτης, ο οποίος συνυπέγραψε το Μνημόνιο Συνεργασίας με τους κ.κ Πάνο Αλεξανδρή (Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), Κωνσταντίνο Τσουβάλα (Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης), Καλυψώ Γούλα (Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων) Αθανάσιο Στάβερη Πολυκαλά (Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) και Θεμιστοκλή Δεμίρη (Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εξωτερικών), δήλωσε:

«Ο πλουραλισμός και η πολυφωνία αποτελούν πυλώνες της Δημοκρατίας, ενώ η διασφάλιση της προστασίας, της ασφάλειας και της ενίσχυσης της θέσης των δημοσιογράφων, ώστε να ασκούν απρόσκοπτα, ανεμπόδιστα και χωρίς κίνδυνο το καθήκον τους, βασική προϋπόθεση. Για αυτό το λόγο αποτελεί προτεραιότητά μας. Είναι χρέος κάθε ευνομούμενης Πολιτείας να διαφυλάξει τη θέση των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης, με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών. Η Ελλάδα σχεδιάζει μια σειρά από δράσεις στην κατεύθυνση αυτή, οι οποίες είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τη Σύσταση (ΕΕ) 2021/1534 της Επιτροπής προς όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Μνημόνιο Συνεργασίας που συνυπέγραψε η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης με πέντε συναρμόδια Υπουργεία συνιστά το πρώτο βήμα. Η χώρα μας φιλοδοξεί να πρωτοστατήσει στις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο χώρο των μέσων ενημέρωσης».

 

 

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr