Κληρωτήριο αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας - Εκδήλωση εγκαινίων έκθεσης στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης