Τρέχων Άρθρο
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών στο ΜΕΤ

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών στο ΜΕΤ

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. Ε/272/11-04-2023 Κ.Υ.Α. του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών για την πρώτη εγγραφή στο Μητρώο Έντυπου Τύπου ορίστηκε η 2α Μαΐου 2023.

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr