Τρέχων Άρθρο
Νέα απόφαση για το ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού Τύπου (17/6/2022)

Νέα απόφαση για το ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού Τύπου (17/6/2022)

Δημοσιεύτηκε η απόφαση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, σχετικά με την καταχώριση των ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του άρθρου 2 του ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α’68), όπως ισχύει. Τα περιφερειακά και τοπικά ΜΜΕ που εντάχθηκαν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και αναφέρονται στην απόφαση μπορούν να ακολουθήσουν το  σχετκό σύνδεσμο

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr