Τρέχων Άρθρο
Απόφαση καταχώρισης εφημερίδων περιφερειακού και τοπικού Τύπου στο ηλεκτρονικό Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού Tύπου

Απόφαση καταχώρισης εφημερίδων περιφερειακού και τοπικού Τύπου στο ηλεκτρονικό Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού Tύπου

Καταχώριση εφημερίδων περιφερειακού και τοπικού Τύπου στο ηλεκτρονικό Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού Τύπου του άρθρου 26 του ν. 5005/2022 (Α’ 236)

Βρείτε εδώ την Απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Εποπτείας ΜΕ της ΓΓΕΕ της ΠτΚ με θέμα την «Καταχώριση εφημερίδων περιφερειακού και τοπικού τύπου στο ηλεκτρονικό Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 26 του ν. 5005/2022 (Α’ 236)».

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr