Τρέχων Άρθρο
Ένταξη υποδομών οπτικοακουστικής παραγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο

Ένταξη υποδομών οπτικοακουστικής παραγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Λευτέρης Κρέτσος, συναντήθηκε σήμερα με τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών Επενδύσεων, Λόη Λαμπριανίδη, προκειμένου να συζητηθεί η δυνατότητα ενίσχυσης του κλάδου της οπτικοακουστικής βιομηχανίας από τον Αναπτυξιακό νόμο.

Κατά τη συνάντηση, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της ένταξης στον Αναπτυξιακό νόμο της ευρύτερης οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Ο Λ. Κρέτσος αναφέρθηκε στα μέτρα επιδότησης της οπτικοακουστικής παραγωγής που ήδη λειτουργούν με επιτυχία (35% cash rebate), αλλά και στα μέτρα ενίσχυσης της οικονομικής ρευστότητας των επιχειρήσεων που αναμένεται να εφαρμοστούν στο τέλος του 2018 – αρχές του 2019 («Επιχειρηματική Χρηματοδότηση –ΤΕΠΙΧ ΙΙ», Πρόγραμμα εγγυοδοσίας με συνολικό ύψος προγράμματος €25 εκ. για οπτικοακουστικές παραγωγές, δημιουργία του πρώτου επενδυτικού ταμείου για την οπτικοακουστική παραγωγή με την μορφή Venture Capital Fund).

Ο Λ. Λαμπριανίδης, από την πλευρά του, συμφώνησε στην αναγκαιότητα ενίσχυσης της οπτικοακουστικής βιομηχανίας, η οποία έχει υψηλή πολλαπλασιαστική θετική επίδραση στην εθνική οικονομία. Στη συνέχεια παρουσίασε τα καθεστώτα ενίσχυσης του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 και επισήμανε ότι μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου είναι δυνατόν να ενισχυθούν όλες οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στον ΚΑΔ 59 «Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις».

Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο μπορούν να ενισχυθούν για κτιριακές υποδομές, αγορά καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης, δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων, καθώς και επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως η προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης και το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Το ύψος της ενίσχυσης αντιστοιχεί σε επίπεδα της τάξεως του 10% έως 55% της συνολικής επένδυσης ανάλογα με την περιφέρεια και το μέγεθος της επιχείρησης.

Ο επόμενος (3ος) κύκλος του καθεστώτος ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου, ενώ ο δεύτερος κύκλος του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» είναι ακόμα ανοικτός για υποβολές αιτήσεων.

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr