Τρέχων Άρθρο
Δημόσια διαβούλευση για τις εκδηλώσεις μείζονος σημασίας
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Δημόσια διαβούλευση για τις εκδηλώσεις μείζονος σημασίας

Την Παρασκευή 25 Μαΐου διοργανώνεται η τρίτη συνάντηση/δημόσια διαβούλευση σχετικά με την κατάρτιση καταλόγου εκδηλώσεων μείζονος σημασίας για τις οποίες θα εξασφαλίζεται στο ελληνικό κοινό η δυνατότητα παρακολούθησης σε δωρεάν τηλεοπτικό πρόγραμμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και στο άρθρο 15 του Π.Δ. 109/2010.

To Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και συγκεκριμένα η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ανέλαβε την πρωτοβουλία για την κατάρτιση εθνικού καταλόγου γεγονότων μείζονος σημασίας. Ο κατάλογος αυτός θα διασφαλίζει ότι συγκεκριμένες αθλητικές αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το εθνικό τηλεοπτικό κοινό, θα μεταδίδονται υποχρεωτικά από κανάλια ελεύθερης λήψης (όχι συνδρομητικά), ώστε να εξασφαλίζεται η δωρεάν τηλεοπτική πρόσβαση της ελληνικής κοινωνίας στα γεγονότα αυτά.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί πρόβλεψη της ενωσιακής νομοθεσίας στο άρθρο 14 της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που τροποποίησε την Οδηγία 97/36/ΕΚ που περίεχε αντίστοιχη πρόβλεψη. Η παραπάνω Οδηγία έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με το π.δ. 109/2010 και η συγκεκριμένη ρύθμιση προβλέπεται στο άρθρο 15 του εν λόγω προεδρικού διατάγματος.

Ήδη από το 2007 αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν καταρτίσει εθνικούς καταλόγους με εκδηλώσεις μεγάλης σημασίας για το κοινό τους. Τέτοιες εκδηλώσεις μπορεί να είναι σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή πρακτική οι Ολυμπιακοί αγώνες, ο ημιτελικός και ο τελικός του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Κυπέλλου ποδοσφαίρου, ο Τελικός του Ευρωπαϊκού και Παγκοσμίου πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης (Eurobasket και Mundobasket) κ.ά..

Επισημαίνεται ότι εκδήλωση μείζονος σημασίας θεωρείται εκείνη που πληροί δύο τουλάχιστον από τα κριτήρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα κριτήρια είναι τα ακόλουθα:

  1. Η ευρύτερη δυνατή απήχηση ενός γεγονότος στην κοινωνία, με όρους τηλεθέασης.
  2. Η γενική αναγνώριση ενός γεγονότος ως έχοντος ιδιαίτερη πολιτιστική σημασία για τον πληθυσμό ενός κράτους και βαρύνοντα ρόλο στην πολιτιστική ταυτότητα του κράτους αυτού.
  3. Η ιδιαίτερη γενική απήχηση ενός γεγονότος όχι μόνο σε ένα τμήμα του πληθυσμού ενός κράτους, αλλά στο σύνολο του πληθυσμού (ή σε σημαντικό συστατικό τμήμα του πληθυσμού αυτού).
  4. Η συμμετοχή της εθνικής ομάδας σε ένα συγκεκριμένο άθλημα, το οποίο εντάσσεται σε σημαντική διεθνή διοργάνωση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει τη συμβατότητα των μέτρων αυτών στο πλαίσιο του δικαίου του ανταγωνισμού και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης έχει ξεκινήσει το δημόσιο διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς μεταξύ των οποίων φορείς της δημόσιας διοίκησης, των αθλητικών ενώσεων και σωματείων, των ανεξάρτητων αρχών, των ενώσεων καταναλωτών, της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και του συνόλου των τηλεοπτικών σταθμών (ελεύθερων & συνδρομητικών), και διαδικτυακών πλατφορμών παροχής υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, για την κατάρτιση εθνικού καταλόγου, πραγματοποιώντας σειρά συναντήσεων στα πρότυπα των ευρωπαϊκών χωρών.

 

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr