Τρέχων Άρθρο
Υπαγωγή 495 επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης στο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης από τη ΓΓΕΕ

Υπαγωγή 495 επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης στο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης από τη ΓΓΕΕ

Εκδόθηκε η απόφαση για την υπαγωγή τετρακοσίων ενενήντα πέντε δικαιούχων στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, περιοδικού τύπου και επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου, δυνάμει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Ε/2018/2024 (Β’ 2729), συνολικού ποσού πέντε εκατομμυρίων σαράντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ευρώ και δώδεκα λεπτών (5.043.890,12€) σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού των εξόδων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ειδικός φορέας 1004-204-0000000 Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Δείτε την απόφαση εδώ

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr