Τρέχων Άρθρο
Διευκρινήσεις στην υπ’ αριθμ. 919/Η/9-11-2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Δημιουργία 12 τηλεοπτικών spots για την προβολή της χώρας μας (τομείς οικονομίας, ανάπτυξης, εξωτερικής πολιτικής, άμυνας κλπ.) διεθνώς

Διευκρινήσεις στην υπ’ αριθμ. 919/Η/9-11-2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Δημιουργία 12 τηλεοπτικών spots για την προβολή της χώρας μας (τομείς οικονομίας, ανάπτυξης, εξωτερικής πολιτικής, άμυνας κλπ.) διεθνώς

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr