Τρέχων Άρθρο
Διαδικασία παροχής φορολογικών κινήτρων για την παραγωγή ψηφιακών παιχνιδιών- Τροποποίηση της Α. 1007/9-1-2019

Διαδικασία παροχής φορολογικών κινήτρων για την παραγωγή ψηφιακών παιχνιδιών- Τροποποίηση της Α. 1007/9-1-2019

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr