Τρέχων Άρθρο
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΓΓΕΕ και του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΓΓΕΕ και του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Σε Μνημόνιο Συνεργασίας, που θέτει ένα πλαίσιο στενότερης συνεργασίας μεταξύ τους, προχώρησαν στις 5 Απριλίου 2017, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με σκοπό την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων για την ενίσχυση του έργου τους και τη δημιουργία εκατέρωθεν ωφελειών.

Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν, σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, κ. Λευτέρης Κρέτσος και η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου, καθηγήτρια κα Ισμήνη Κριάρη.

Με την υπογραφή του μνημονίου, διαμορφώνεται ένα κοινό πλαίσιο δράσης που ενδεικτικά περιλαμβάνει τη συνεργασία για την παραγωγή και παροχή των πρώτων δωρεάν Ελληνικών Ανοιχτών Μαθημάτων (Massive Open Online Courses-MOOCs) για την προώθηση και ανάδειξη της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, τη διευκόλυνση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Πανεπιστημίου στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και τους εποπτευόμενους φορείς της, την προαγωγή της κατάρτισης και επιμόρφωσης των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στα γνωστικά αντικείμενα που προσφέρει το Πάντειο Πανεπιστήμιο, μέσω σεμιναρίων και προγραμμάτων των ερευνητικών κέντρων του Πανεπιστημίου, καθώς και τη στενότερη συνεργασία της Βιβλιοθήκης της ΓΓΕΕ με τη Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου, ενδεχομένως και στο πλαίσιο Διαδανεισμού (Interlibrary Loan) του διαθέσιμου βιβλιακού υλικού, ώστε να προωθηθεί η διεύρυνση της δυνατότητας πρόσβασης σε πηγές και η εξοικονόμηση πόρων.

Επιπλέον, το μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει την ανάληψη πρωτοβουλιών προβολής και διάχυσης των ερευνητικών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου και των ερευνών που εκπονεί ή αναθέτει η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθώς και τη συνδιοργάνωση ενεργειών δημοσιότητας (συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις, εκθέσεις) για την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών στο χώρο των ΜΜΕ, των φοιτητών αλλά και του ευρύτερου κοινού σε θέματα λειτουργίας των ΜΜΕ και της επιρροής που ασκούν στη διαμόρφωση των απόψεων, στάσεων και προκαταλήψεων των πολιτών.

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr