Τρέχων Άρθρο
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7752/2016 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σταθμισμένα κριτήρια, για την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της διενέργειας της διαδικασίας αδειοδότησης παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου σε εφαρμογή των άρθρων 5 παρ. 6 και 6 παρ. 5 του Ν. 4339/2015, σχετικά με το άρθρο “Γενικοί Υποχρεωτικοί Όροι Συμμετοχής”

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7752/2016 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σταθμισμένα κριτήρια, για την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της διενέργειας της διαδικασίας αδειοδότησης παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου σε εφαρμογή των άρθρων 5 παρ. 6 και 6 παρ. 5 του Ν. 4339/2015, σχετικά με το άρθρο “Γενικοί Υποχρεωτικοί Όροι Συμμετοχής”

Ο Α.Δ.Α. της πράξης είναι: ΑΔΑ: Ω6ΝΜ465ΙΧΦ-ΒΥΒ

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr