Τρέχων Άρθρο
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 10215/20.5.2016 απόφασης «Σύσταση-συγκρότηση Τριμελούς Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη χορήγηση των τεσσάρων (4) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition)»

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 10215/20.5.2016 απόφασης «Σύσταση-συγκρότηση Τριμελούς Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη χορήγηση των τεσσάρων (4) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition)»

ΑΔΑ: 7ΥΙ3465ΙΧΦ-12Ρ

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr