Εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης "Vivre l’exil en Grèce".

Vivre l’exil en Grèce