Άποψη από ψηλά του εσωτερικού της Εκκλησίας της Γεννησαρέτ, όπου φιλοξενήθηκε η έκθεση "Ελληνικά στη Γειτονιά"

Το δικό μου Βερολίνο