Τέσσερις φωτογραφίες από την εκδήλωση "Ένας ζωντανός Παρθενώνας": άποψη του κοινού και συντελεστές της βραδιάς.

Σουηδική Επιτροπή για την Επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα