Φωτογραφία από δορυφόρο όπου απεικονίζεται η Κρήτη, η Ελλάδα και τμήμα της Τουρκίας.

Ρέθυμνο