Η φωτογραφική έκθεση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας "Πρόσωπα του Πολέμου - Ελλάδα 1940-1944: Από την Κατοχή στην Απελευθέρωση" στους χώρους του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη.

Πρόσωπα του Πολέμου