Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ Χάρης Λαλάκος με το προσωπικό και μέλη του μη κυβερνητικού πολιτιστικού οργανισμού Transformer DC.

Platforms Project 2018