Πάγκος με ελληνικά προϊόντα (λάδι, κρασί κ.λπ.) στην εκδήλωση oriste - World Event 2018, που πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη.

oriste – World Event 2018