Ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Προσαρμοσμένης Φυσικής Δραστηριότητας Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας, Παναγιώτης Κορέλλας, και η Προϊσταμένη του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας Σόφιας, Μαρία Τυροπώλη.

Ομοσπονδία Προσαρμοσμένης Φυσικής Δραστηριότητας Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας