Στη φωτογραφία εικονίζονται (από αριστερά προς τα δεξιά) η Δήμητρα Φαραζή, αρμόδια για θέματα πολιτισμού, Ακόλουθος της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Βιέννη, η Ναταλία Στρίκου, μουσικός, ο Αναστάσιος Στρίκος, μουσικός, ο Κωνσταντίνος Προκάκης, Προϊστάμενος του ΓΤΕ Βιέννης, η γνωστή αυστριακή φιλέλλην Ulrike Habsburg-Lothringen και ο Francesco Santoli, τενόρος.

Ναταλία Στρίκου