Από την παρουσίαση της αλβανικής μετάφρασης του μυθιστορήματος του Βασίλη Βασιλικού "Μια ιστορία αγάπης"

Μια ιστορία αγάπης