Αφίσα του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο "Ελλάδα, Μεγάλη Ελλάδα, Ευρώπη"

Magna Grecia