Οι μάρτυρες της ναζιστική κατοχικής περιόδου Ευστάθιος Χαϊτίδης και Αργύρης Σφουντούρης.

Κέντρο Τεκμηρίωσης Τοπογραφία του Τρόμου