Από την επίσκεψη της ΚΔ' Σειράς των υποψήφιων Ακολούθων Πρεσβείας στην Κύπρο.

Κατερίνα Λάμπρου