Η πρώτη σελίδα της συνέντευξης του Ανδρέα Σταματίου στην εφημερίδα ΗΧΩ της Κωνσταντινούπολης

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας Κωνσταντινούπολης