Οι Έλληνες υπότροφοι στην εκδήλωση του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου.

Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή