Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Δ. Γαλαμάτης