Άποψη της έκθεσης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Σόφιας.

Γέφυρες πολιτισμού για την πρόοδο και τη βιωσιμότητα